Dataskydd (GDPR)Stiftelsen Emyhemmet bedriver social hjälpverksamhet. För att kunna bedöma ansökningar och besluta om ekonomiskt stöd samlar Stiftelsen in och behandlar de personuppgifter som framgår av ansökningsblanketten. Detta är laglig grund för behandlingen.


Inlämnade personuppgifter gallras ut snarast, med undantag för de uppgifter i beviljade ansökningar som enligt lag måste bevaras längre.


Ofullständig ansökan och ansökan som av andra skäl inte kan behandlas makuleras snarast efter mottagande. Avslagen ansökan gallras ut direkt efter beslut. 


För samtliga inkomna ansökningar sparas dock det obligatoriska försättsbladet (med sökandens namn och namnteckning) upp till sju år.


Personuppgifterna delas inte med någon utöver vad som behövs för att kunna fatta beslut, betala ut beviljade medel samt för att bokföra transaktionen. 


Den som är registrerad har rätt att när som helst dels få reda på vilka personuppgifter som finns behandlade, dels få rättelse av uppgifter som den registrerade med fog anser felaktiga, och dels inom lagens ramar få personuppgifterna utplånade.


Stiftelsen Emyhemmet, org.nr 815600-0203, är personuppgiftsansvarig.