Välkommen till Stiftelsen Emyhemmet. Social hjälpverksamhet sedan 1918.

1918 fick Sverige en ny fattigvårdslag. De gamla fattighusen skulle bort för att ersättas av ålderdomshem med avsevärt högre standard.


Lagen var en ekonomisk utmaning för en liten landsbygdskommun som Över-Enhörna vid Mälaren i norra Sörmland. Man löste frågan på ett unikt och framsynt vis. Med hjälp av en donation från bankdirektör B.A. Åkerström kunde man uppföra Emyhemmet, Sveriges modernaste ålderdomshem. Drivande kraft vid tillkomsten var socknens kantor med mera, P.G. Larsson. Syster Hedvig Svensson ledde Emyhemmet i över trettio år.


Stiftelsen Emyhemmet ansvarade i många år för Överenhörnas äldreomsorg innan detta blev en kommunal angelägenhet.


Idag utövar Stiftelsen istället social hjälpverksamhet. Vi samarbetar i första hand med organisationer som arbetar för samma mål, Det kan handla om ekonomiskt stöd till individer, men även andra insatser såsom att främja social gemenskap och olika värdefulla aktiviteter som faller utanför stats och kommuners åtaganden.


Ansökan från enskilda personer


Stiftelsen erbjuder även ekonomiskt stöd direkt till människor i utsatta situationer. Vi prioriterar stöd till äldre personer (65 år eller äldre) som är bosatta på landsbygden eller i mindre samhällen.


Stödet ska avse sådant som stat eller kommun inte kan hjälpa till med. Din inkomst får ej vara över fyra prisbasbelopp (2023 = 210 000 kr), din förmögenhet ej över ett prisbasbelopp (2023 = 52 500 kr). Om du bor tillsammans med maka/sambo, barn, eller annan får tillägg göras: ett prisbasbelopp per person för inkomst, ett prisbasbelopp per person för förmögenhet. Om du har fått stöd från Stiftelsen under de senaste två åren kommer du inte att beviljas nytt stöd.


Längst ner på sidan kan du ladda ner Ansökningsblankett med instruktioner om ansökan. Där ser du också vilka bilagor vi behöver för att kunna hantera din ansökan. Inkomna ansökningar behandlas löpande men handläggningstiden kan variera. Utbetalning sker snarast efter beslut till angivet konto. Det skickas inte ut något särskilt meddelande vare sig om ansökan beviljats eller avslagits. Observera att Stiftelsen inte kan ta emot några telefonsamtal.


Alla kan drabbas av ekonomiska bekymmer. Försäkringskassa, socialtjänst och andra kommunala och statliga verksamheter är till hjälp i många situationer, och det finns även andra myndigheter och organisationer som kan hjälpa till på olika vis. Föreningen FVO har en bra översikt på sin hemsida: Samhällets stöd.


Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679, GDPR. Med din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att de personuppgifter du lämnat får behandlas av Stiftelsen Emyhemmet.