Stiftelsens verksamhet

1918 fick Sverige en ny fattigvårdslag. De gamla fattighusen skulle bort, för att ersättas av ålderdomshem med avsevärt högre standard.


Lagen var en ekonomisk utmaning för en liten landsbygdskommun som Över-Enhörna i Sörmland. Man löste frågan på ett unikt vis. Med hjälp av en donation från bankdirektör B.A. Åkerström kunde man uppföra Emyhemmet, Sveriges modernaste ålderdomshem. Drivande kraft vid tillkomsten var socknens kantor med mera, P.G. Larsson. Syster Hedvig Svensson ledde Emyhemmet i över trettio år.


Stiftelsen Emyhemmet ansvarade i många år för Överenhörnas äldreomsorg, innan detta blev en kommunal angelägenhet.


Idag utövar Stiftelsen istället social hjälpverksamhet genom ekonomiskt stöd till människor i utsatta situationer.